J. M.ª Castellà, F. Gadea, E. Guarro, A. Nogueras, R. Soler

CULTURA CLÀSSICA:

És ben sabut que la Cultura Clàssica té un caràcter globalitzador perquè ha contribuït de forma decisiva en els diferents camps del coneixement, n'és la font i referent continu de nous avenços. Per aquestes raons la Cultura Clàssica dota els alumnes d'eines útils per a l'aprenentatge de qualsevol disciplina, sigui humanística, científica i tècnica, els ajuda a encarar les altres matèries del curs i les que farà en cursos superiors amb millor base, més autonomia, interès i ànim.

Continguts:

  • El món clàssic de la nostra geografia i història.

  • El món clàssic de l'art (pintura, cinema, literatura, còmics,...)

  • Mitologia en el món clàssic i ara: déus, herois, monstres, nimfes,...

  • El món clàssic de les ciències.

Metodologia dinàmica, organitzada en tallers que inclouen:

  • Recursos TIC i TAC

  • Sortides guiades (Sa Caleta i Cala d'Hort, Observatori des Puig des Molins,...)

  • Visionat de pel·lícules, espectacles,...

Avaluació: participació en les activitats.