Material i recursos per a l'assignatura de Equips Elèctrics i Electrònics FPB-I

Material i recursos per a l'assignatura de Geografia i Història de FPB-I.

Curs 2016-2017

Material, recursos i informació per al curs de català de FPB-I.

Curs 2016-2017

Apunts de classe i exercicis emprats en Matemàtiques del grup FPBàsica I.

IES Santa Maria d'Eivissa.

Curs 2015-2016

Curs 2016 - 2017

Anglès de Formació Professional Bàsica